Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:41 AM  | cms-view-count: 28300
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:43 AM  | cms-view-count: 23566
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền...

Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2019

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:35 AM  | cms-view-count: 3924
Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Chuyển đổi đầu số 11 số về 10 số (Chuyển đổi mã mạng)

cms-publish-date 17/09/2018 | 03:23 PM  | cms-view-count: 22865
Ngày 07/9/2018 Bộ Thông tin Truyền thông ban hành công văn số 2996/BTTTT-CVT về việc Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng

Thông báo tập huấn 2018

cms-publish-date 11/09/2018 | 08:23 AM  | cms-view-count: 2475
Thông báo tập huấn 2018