Chuyển đổi đầu số 11 số về 10 số (Chuyển đổi mã mạng)
cms-publish-date 17/09/2018 | 03:23  | cms-view-count: 23315

Ngày 07/9/2018 Bộ Thông tin Truyền thông ban hành công văn số 2996/BTTTT-CVT về việc Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng

Bắt đầu từ 0h ngày 15/9, 5 nhà mạng bắt đầu thực hiện chuyển đổi sim 11 số về 10 số. Có khoảng 60 triệu sim được chuyển đổi.

Việc chuyển đổi tự động sẽ kết thúc vào ngày 14/11. Sau thời điểm này, toàn bộ thuê bao 11 số sẽ hoàn toàn được chuyển thành 10 số. Về nguyên tắc, việc chuyển đổi sẽ do nhà mạng thực hiện trên hệ thống. Do đó, khách hàng sẽ không phải thao tác gì, nhưng có thể một số dòng máy cần khởi động lại.

 

Chi tiết kế hoạch như sau:

 

 

 

Xuân Trưởng