Hoạt động của ban

BAN DÂN TỘC TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2017

Ngày đăng: 08/03/2017

Nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Công tác tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XI và Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng.

Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh giao trong năm, gắn với phong trào thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ngày 06 tháng 3 năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 theo tinh thần tại Hướng dẫn số: 24-HD/BTGTU, ngày 17/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số: 456/UBND-KGVX, ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông V/v tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Trong đó chủ yếu tập trung đến công tác tuyên truyền, quán triệt đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nội dung, ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước thông qua các cuộc họp cơ quan, công đoàn. Đồng thời cần phổ biến đa dạng, phong phú, tiết kiệm và đạt hiệu quả, sử dụng các hình thức, phương pháp đang phát huy hiệu quả với sự đổi mới trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính phù hợp và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền là tổ chức tọa đàm, báo cáo ôn lại tuyền thống của đất nước, dân tộc, lịch sử cách mạng của cha ông ta, các vị tiền bối cách mạng cho cán bộ, công chức, người lao động hiểu biết, nhớ, ghi sâu các nội dung, ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước thông qua các cuộc họp cơ quan, công đoàn.

Nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn của năm như: Ôn lại lịch sử, ý nghĩa của ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch - Lễ hội Đền Hùng để hướng về cội nguồn, tổ tiên, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước; Tuyên truyền chiến công của quân và dân tỉnh Đắk Nông nói riêng và khẳng định giá trị to lớn của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Tuyên truyền những thành tựu của đất nước nói riêng và của tỉnh Đắk Nông nói riêng sau 42 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần "quyết thắng" và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đẩy mạnh  tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2017); Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm trong xây và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nhằm ôn lại truyền thống 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).

Bên cạnh đó, trong năm 2017 Chi ủy Chi bộ, cơ quan và các tổ chức chính trị của đơn vị tập trung nghiên cứu, học tập và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhằm phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh và trên 100 năm Ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

                                                                                                Nhật Thư

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  621758
  • Hôm nay222
  • Tuần này806
  • Tháng này6451
  • Tổng cộng621758
  Người dùng trực tuyến 1