Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

  

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1. Hộp thư cơ quan: bdt@daknong.gov.vn

2. Hộp thư Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn

3. Phòng kế hoạch tổng hợp: khth.bdt@daknong.gov.vn

4. Phòng Chính sách: cs.bdt@daknong.gov.vn

5. Phòng Thanh tra - Tuyên truyền: ttra.bdt@daknong.gov.vn

 

 Lãnh đạo Ban 
-  Trưởng Ban
Hà Thị Hạnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh.jpg
Đ/c Hà Thị Hạnh
                                                           SĐT: 0905 206 141


Nhiệm vụ được phân công 

Thực hiện nhiệm vụ thành viên của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ban; lãnh đạo, điều hành các Phó Trưởng ban, Trưởng các Phòng và công tác chuyên môn của Phòng dân tộc cấp huyện; phối hợp, chỉ đạo công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm và dài hạn của ngành công tác dân tộc; các dự án, chương trình, chính sách lớn, quan trọng và những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác tài chính, dự toán ngân sách; các nguồn vốn của các chính sách dân tộc. Chủ tài khoản thứ nhất của Ban.

.- Các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ tịch hội đồng: thi đua, khen thưởng, xét nâng lương; tham gia một số hội đồng, ban của tỉnh trên một số lĩnh vực.

Giữ mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Phụ trách Thanh tra Ban và địa bàn huyện Đăk Glong, KrôngNô.

 


- Các Phó Trưởng Ban


 
1997.jpg 
   Đ/c Trần Thanh Long 
SĐT: 0913 434 288  

 
Nhiệm vụ được phân công
Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban khi Trưởng ban đi vắng hoặc được ủy quyền. Chủ tài khoản thứ hai của Ban.

Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Văn phòng và Phòng Chính sách.

Phụ trách Văn phòng và phòng Chính sách;Phụ trách địa bàn huyện Tuy Đức, Đăk Rlấp và thị xã Gia Nghĩa.

Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
 dc su.jpg
Đ/c Đoàn Văn Sự
SĐT: 0905 967 078

 


Nhiệm vụ được phân công
 

Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho phòng Kế hoạch - Tổng hợp và cùng với Trưởng ban hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Thanh tra Ban.

Phụ trách phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

 Phụ trách địa bàn Cư Jút, Đăk Mil, Đăk Song.

Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

DANH SÁCH

CÁN BỘ CÔNG CHỨC BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail công vụ cá nhân

I

 LÃNH ĐẠO BAN

 

 

 

01

Hà Thị Hạnh

Trưởng Ban

0905206141

hanhht.bdt@daknong.gov.vn

02

Trần Thanh Long

Phó trưởng Ban

0913434288

longtt.bdt@daknong.gov.vn

03

Đoàn Văn Sự

Phó trưởng Ban

01684308078

sudv.bdt@daknong.gov.vn

II

VĂN PHÒNG

 

     

04

Nguyễn Văn Khuê

Phụ trách văn phòng

 

khuenv.bdt@daknong.gov.vn 

05

Nguyễn Cảnh Thọ

Chuyên viên   thonc.bdt@daknong.gov.vn

06

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Kế toán 0984435838  

07

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhân viên    

08

Hoàng Thị Thảo

Nhân viên  

 

09

Nguyễn Hoàng Văn Chương

Nhân viên    

10

Lê Thanh Tịnh

Lái xe    

11

Nguyễn Nhật Trình

Lái xe

0989221155

 

12

Mai Văn Toàn

Bảo vệ  

 

13

H' Mai

Tạp vụ  

 

14

 

   

 

III

PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

15

Phạm Ngọc Linh

Trưởng phòng

0903198221

linhpn.bdt@daknong.gov.vn

16

Phùng Kim Quy

 
Phó phòng 0975135108

quyph.bdt@daknong.gov.vn

 

17

 

 

 

 

18

Trương Ngọc Châu

Nhân viên

 

 

19

K’ Khét Atô

Trưởng phòng

0906443017

kkhet.bdt@daknong.gov.vn

20

Trần Viết Điệp

Phó phòng

0978654108

dieptv.bdt@daknong.gov.vn

21

Hoàng Thị Trưng

Chuyên viên

01662286408

trunght.bdt@daknong.gov.vn

22

Nguyễn Cảnh Thọ

Chuyên viên

 

thonc.bdt@daknong.gov.vn

23

Y Nghiêm Knul

Chuyên viên

0943028731

ynghiem.bdt@daknong.gov.vn

V

PHÒNG THANH TRA- TUYÊN TRUYỀN

24

Phan Ngọc Quân

Chánh thanh tra

0987828069

 

25

H'Bình

Chuyên viên

 

 

 

TỔNG CỘNG

25

 

 

 

lct

LIÊN KẾT WEBSITE

Hoạt động

 • Xem tiếp

  DÀNH CHO QUẢNG CÁO

  Video Clips

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  499518
  • Hôm nay313
  • Tuần này1424
  • Tháng này6004
  • Tổng cộng499518
  Người dùng trực tuyến 2