Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

  

 


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BAN (tại Quyết định số 206/QĐ-BDT ngày 04/5/2017)

1. Đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng ban

a. Thực hiện nhiệm vụ thành viên của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ban; lãnh đạo, điều hành các Phó Trưởng ban, Trưởng các Phòng và công tác chuyên môn của Phòng dân tộc cấp huyện; phối hợp, chỉ đạo công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo quy định của pháp luật.

b. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm và dài hạn của ngành công tác dân tộc; các dự án, chương trình, chính sách lớn, quan trọng và những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác tài chính, dự toán ngân sách; các nguồn vốn của các chính sách dân tộc. Chủ tài khoản thứ nhất của Ban.

- Các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ tịch hội đồng: thi đua, khen thưởng, xét nâng lương; Tham gia một số hội đồng của tỉnh, của Ban trên một số lĩnh vực.

c. Giữ mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

d. Phụ trách Thanh tra Ban, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và địa bàn huyện Đăk Song, thị xã Gia Nghĩa.

2. Đồng chí Trần Thanh Long - Phó Trưởng ban

a. Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban khi Trưởng ban đi vắng hoặc được ủy quyền. Chủ tài khoản thứ hai của Ban.

b. Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Văn phòng.

c. Phụ trách Văn phòng;

d. Phụ trách địa bàn huyện Tuy Đức, Đăk Rlấp.

e. Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

3. Đồng chí  H’DJRân Knul - Phó Trưởng ban

a. Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Phòng Tuyên truyền & Địa bàn;

b. Phụ trách phòng Tuyên truyền và Địa bàn;

c. Phụ trách địa bàn Cư Jút, Đăk Mil;

d. Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

4. Đồng chí K'Khét Atô - Phó Trưởng ban

a. Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho Phòng Chính sách;

b. Phụ trách phòng Chính sách;

c. Phụ trách địa bàn Krông Nô, Đăk Glong;

d. Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

 

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN

 

1. Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn

2. Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn

3. Phòng kế hoạch tổng hợp: khth.bdt@daknong.gov.vn

4. Phòng Chính sách: cs.bdt@daknong.gov.vn

5. Phòng Thanh tra: ttra.bdt@daknong.gov.vn

 

6. Phòng Tuyên truyền – Địa bàn: ttdb.bdt@daknong.gov.vn

DANH SÁCH

CÁN BỘ CÔNG CHỨC BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail công vụ cá nhân

I

 LÃNH ĐẠO BAN

 

 

 

1

Phan Đình Hiến

Trưởng Ban

0914788888

hienpd.bdt@daknong.gov.vn

2

Trần Thanh Long

Phó trưởng Ban

0913434288

longtt.bdt@daknong.gov.vn

3

H’ DJRân Knul

Phó trưởng Ban

0988201780

hdjran.bdt@daknong.gov.vn

4

K’ Khét Atô

Phó trưởng Ban

0906443017

kkhet.bdt@daknong.gov.vn

II

VĂN PHÒNG

 

 

 

5

Nguyễn Văn Khuê

Chánh Văn phòng

 0886556558

khuenv.bdt@daknong.gov.vn 

6

Lầu Bá Pểnh

Chuyên viên

0975535362

penhlb.bdt@daknong.gov.vn

7

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Kế toán

0984435838

 trinhntt.bdt@daknong.gov.vn

8

H'Bình

Chuyên viên

 0978449173

hbinh.bdt@daknong.gov.vn

9

Hoàng Thị Thảo

Chuyên viên

 0886180280

 thaoht.bdt@daknong.gov.vn

10

Lê Thanh Tịnh

Lái xe

 0989365071

 

11

Nguyễn Nhật Trình

Lái xe

0989221155

 

12

Mai Văn Toàn

Bảo vệ

 01696998107

 

13

H' Mai

Tạp vụ

 01647029808

 

III

PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

14

Phạm Ngọc Linh

Trưởng phòng

0903198221

linhpn.bdt@daknong.gov.vn

15

Phùng Kim Quy

Phó phòng

0975135108

quyph.bdt@daknong.gov.vn

16

Trương Ngọc Châu

Nhân viên

 0911334379

 

IV

PHÒNG CHÍNH SÁCH

 

17

Trần Viết Điệp

Trưởng phòng

0978654108

dieptv.bdt@daknong.gov.vn

18

Nguyễn Thị Hường

Phó phòng

0934893279

 

19

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Chuyên viên

 0914225681

 quynhntn.bdt@daknong.gov.vn

V

PHÒNG THANH TRA

20

Phan Ngọc Quân

Chánh thanh tra

0987828069

 quanpn.bdt@daknong.gov.vn

21

Nguyễn Cảnh Thọ

Chuyên viên

 0979151179

thonc.bdt@daknong.gov.vn

22

La Quang Hảo

Chuyên viên

0931646478

hoalq.bdt@daknong.gov.vn

VI

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN – ĐỊA BÀN: 03

 

23

Y Ái Buôn Yã

Trưởng phòng

0886245969

yayab.bdt@daknong.gov.vn

24

Nguyễn Văn Thư

Chuyên viên

01627300160

thunvl.bdt@daknong.gov.vn

25

Hoàng Thị Trưng

Chuyên viên

0906505074

trunght.bdt@daknong.gov.vn

TỔNG CỘNG: 25 cán bộ, công chức và người lao động

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611494
  • Hôm nay53
  • Tuần này247
  • Tháng này6997
  • Tổng cộng611494
  Người dùng trực tuyến 0