Hoạt động của ban

Chi bộ họp đánh giá công tác đảng Quý I năm 2017

Ngày đăng: 20/03/2017

Sáng ngày 16/3/2017, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong tháng 3 và Quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong Quý II. 2017. Đồng chí Đoàn Văn Sự, Phó Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

 

(Đ/c Đoàn Văn Sự, PBT Chi bộ quán triệt nội dung cuộc họp)

            Qua nội dung báo cáo của Chi bộ cho thấy trong Quý I. 2017, Cấp Ủy chi bộ đã kịp thời cập nhật phổ biến và quán triệt đến toàn thể Cán bộ Đảng viên trong Chi bộ và đội ngũ CBCC của đơn vị về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, trong đó đặc biệt quan tâm đến nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng tổ chức, phát triển Đảng và kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng được Chi bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó Chi bộ đã ban hành Kế hoạch trong công tác lãnh đạo việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017.

            Trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ giao cho từng Đảng viên ở những vị trí chủ chốt của đơn vị bám sát nội dung Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban Dân tộc để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống, thăm hỏi động viên, tổ chức tặng quà cho đội ngũ người uy tín, đối tượng người có công, gia đình chính sách là đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn vùng ĐBDTTS trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Song song với đó là việc tăng cường công tác Tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh, kiến nghị, Khiếu nại tố cáo của công dân…

            Thông qua Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2017, Chi bộ ban hành Quyết định giám sát 01 Đảng viên về việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 

(Đ/c PBT Chi bộ trao QĐ kiểm tra cho Đảng viên được kiểm tra)

            Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, xây dựng, Đồng chí chủ trì cuộc họp kết luận và đề nghị tập thể Đảng viên trong Chi bộ thời gian tới tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chung của đơn vị; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị; Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng; tiếp tục phổ biến, quán triệt và lãnh đạo triển khai thực hiện việc Tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh, kiến nghị, Khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong Quý II, để từng bước nâng cao đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo vùng ĐBDTTS theo Nghị quyết đề ra./.

                                                                                   

                                                                                                            Ngọc Quân

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611465
  • Hôm nay24
  • Tuần này218
  • Tháng này6968
  • Tổng cộng611465
  Người dùng trực tuyến 2