Hoạt động của ban

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng: 25/07/2017

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017. Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thị xã; Trưởng  Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc. Hội nghị do đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng ban và đồng chí Trần Thanh Long - Phó Trưởng ban chủ trì.

 

            (Đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng ban và đồng chí Trần Thanh Long - Phó Trưởng ban đồng chủ trì Hội nghị)

 

            Theo báo cáo đánh giá của Ban Dân tộc, 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo; các cấp, các ngành kịp thời tham mưu và triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách của Trung ương và địa phương; đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nên công tác dân tộc 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả nhất định, các chương trình, chính sách về bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, chính sách đối với người có uy tín, chính sách đối với bon, buôn kết nghĩa, chính sách ổn định dân di cư tự do, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, chính sách bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa... được các cấp các ngành, địa phương quan tâm kịp thời triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện hỗ trợ trực tiếp các chế độ, chính sách tại các địa phương đã có những tác động mạnh mẽ, tích cực đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nói riêng.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: triển khai thực hiện các chương trình, chính sách của Trung ương còn chậm (Chương trình 135; Quyết định 2085); Một số chương trình, chính sách thực hiện dở dang, chưa đạt hiệu quả theo mục đích, yêu cầu đề ra như chương trình định canh, định cư; chương trình phát triển bon, buôn bền vững; Chất lượng văn bản, năng lực tham mưu, tổng hợp, xử lý văn bản của công chức có phần còn hạn chế; công tác tổng hợp báo cáo có lúc còn chậm tiến độ theo yêu cầu; Một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm, chưa giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, những vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của công dân là đồng bào DTTS thuộc thẩm quyền của địa phương mình. Vì vậy, hiện nay vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp.

 

 

(Đồng chí Cao Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chị đạo Hội nghị)

           

            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cao Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm mà các cấp, các ngành trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, chỉ đạo các cấp, các ngành cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, làm tốt công tác dân tộc hơn nữa để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những tồn tại, hạn chế như báo cáo đã nêu, trong 6 tháng cuối năm, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020; Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Quyết định số 1870/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 về ban hành kế hoạch đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 203 và Kế hoạch số 431/KH-UBND, ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014-2020; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, đảm bảo thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn kế hoạch giao. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp, cung cấp thông tin liên quan đến công tác dân tộc về Ban Dân tộc để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị đề xuất Tỉnh ủy và các Bộ, ngành Trung ương./.     

 

 

                                                                               Tin, ảnh: Văn Khuê

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611487
  • Hôm nay46
  • Tuần này240
  • Tháng này6990
  • Tổng cộng611487
  Người dùng trực tuyến 0