Thông báo

KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐẮK NÔNG (Số liệu báo cáo tính từ ngày 16/6/2017 đến ngày 16/7/2017)

Ngày đăng: 25/07/2017

 

 

STT

Ngày tiếp

Họ, tên người tiếp

 

Chức vụ

Họ, tên, địa chỉ người KN,TC, PA,KN

Nội dung

vụ việc KN,TC,KN,PA

Việc giải quyết của cơ quan thẩm quyền (nếu có)

Hướng xử lý

Số người/ vụ

Ghi chú

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Thời gian từ ngày 16/6 - 16/7/2017, tại Ban Dân tộc không phát sinh lượt công dân nào đến KN, TC, KN, PA.

 

Nơi nhận:                                                                                                                          CHÁNH THANH TRA BAN

- Trang thông tin điện tử  BDT;

- Thanh tra tỉnh;

- TB, các PTB DT:                                                                                                                                             Đã ký

- Lưu: VT, VP, TTr Ban

                                                                                         

 

                                                                                           Phan Ngọc Quân

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  621754
  • Hôm nay218
  • Tuần này802
  • Tháng này6447
  • Tổng cộng621754
  Người dùng trực tuyến 1