CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Kết quả phê duyệt danh sách người có uy tín năm 2017

Ngày đăng: 10/02/2017

Trên cơ sở quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều 3, khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy Ban Dân tộc và Bộ Tài chính về điều kiện, nguyên tắc bình chọn xét công nhận người uy tín hàng năm. Theo đó, để kịp thời tổ chức thực hiện các chính sách đối với người có uy tín, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông đã chủ động hướng dẫn, đề nghị UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa tiến hành triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá, xét công nhận bổ sung và thay thế người có uy tín. Kết quả cụ thể như sau:

 

Các đại người có uy tín dự Hội tuyên truyền chính sách, pháp luật tại huyện Cư Jut năm 2016

Ngày 09 tháng 02 năm 2017 UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2017, với tổng số 303 người uy tín, trong đó có 289 nam và 14 nữ.

Về thành phần dân tộc, 303 người có uy tín thuộc 11 thành phần dân tộc khác nhau, số lượng thuộc các thành phần dân tộc gồm: M’Nông 109, Nùng 44, Tày 36, Mông 26, Dao 23, Thái 22, Mạ 20, Ê Đê 11, Mường 06, Hoa 04 và Kinh 02. Về số lượng người có uy tín của các huyện, thị xã như sau: Cư Jút: 77, Đắk Glong: 53, Krông Nô: 45, Tuy Đức: 43, Đắk Mil: 32, Đắk Song: 26, Đắk R’lấp: 19 và thị xã  Gia Nghĩa: 08.

So với danh sách được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt năm 2016, năm 2017 có 45 người uy tín được bầu chọn thay thế và bầu mới 04 người có uy tín tại các thôn có đủ điều kiện theo quy định.

 

Bá Pểnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611522
  • Hôm nay81
  • Tuần này275
  • Tháng này7025
  • Tổng cộng611522
  Người dùng trực tuyến 2