Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Ngày đăng: 10/02/2014

Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Nông đã có Hướng dẫn số 09-HD/LĐLĐ (ngày 14/01/2014) về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề 2014 “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong các cấp công đoàn.

 

Ngày 17/01/2014, Ban Dân Tộc phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2014, bám sát chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với việc khắc phục các hạn chế, khuyến điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến toàn thể đoàn viên, cán bộ công chức.

 

Chuyên đề năm 2014, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đoàn viên, cùng với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

           Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đáp ứng yêu cầu, nội dung chủ đề năm 2014, cấp ủy/chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở Ban Dân Tộc triển khai thực hiện. BCH Công đoàn cơ sở cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nội dung về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Trong Quý I: tổ chức học tập, thảo luận và đề ra phương hướng, nội dung phấn đấu, làm theo về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với những quy định về những Điều lệ Đảng viên không được làm.

Trong Quý II, III: tổ chức học tập, thảo luận và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trong Quý IV: cán bộ, đoàn viên tự kiểm điểm trước cơ quan, về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Cán bộ, đoàn viên nên chú ý liên hệ cụ thể trong công tác và sinh hoạt. Đó là sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói và hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, luật pháp của Nhà nước.

 

 Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đoàn viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng, phấn đấu làm theo tấm gương Bác.  Hy vọng, mỗi cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn hưởng ứng mạnh mẽ và phấn đấu nêu gương Bác Hồ vĩ đại.

                                                                                                            Đoàn Văn Sự

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

LIÊN KẾT WEBSITE

Hoạt động

 • Xem tiếp

  DÀNH CHO QUẢNG CÁO

  Video Clips

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  562423
  • Hôm nay188
  • Tuần này6557
  • Tháng này5366
  • Tổng cộng562423
  Người dùng trực tuyến 3