Tin tức - Thời sự

Phê duyệt danh sách các huyện nghèo, Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020

Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 7/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 được chia thành 03 nhóm, chính sách hỗ trợ cho từng nhóm như sau:
          -Nhóm 1 (56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh) áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết 
30a/2008/NQ-CP và tại Tiểu dự án 1, 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016;

          - Nhóm 2 (29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo) áp dụng chính sách quy định tại Tiểu dự án 1, 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722 với định mức hỗ trợ bằng 70% so với nhóm 1;

 - Nhóm 3 (gồm 08 huyện xét thoát nghèo thuộc 06 tỉnh) áp dụng chính sách đặc thù tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và Tiểu dự án 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722 bằng 100 % so với nhóm 1.

       Quyết định 275/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ 07/3/2018.

T.Long

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  621753
  • Hôm nay217
  • Tuần này801
  • Tháng này6446
  • Tổng cộng621753
  Người dùng trực tuyến 1