CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo

Ngày đăng: 21/02/2017

Công tác giảm nghèo là một trong những chương trình mục tiêu quan trọng được tỉnh ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Đắk Nông cũng đã dồn nhiều nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Văn hóa được xem là một động lực quan trọng cho sự phát triển. Ảnh: Hồ Mai

Chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác giảm nghèo trong những năm qua đã được triển khai đồng bộ và kịp thời ở các cấp, các ngành. Chương trình giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp dân cư và của chính người nghèo.

Từ đó, kết cấu hạ tầng các vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư, nâng cấp. Hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Việc tiếp cận các dịch vụ phục vụ cuộc sống ở nhiều khu vực ngày càng thuận lợi hơn như các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sạch…

Đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Mức thu nhập bình quân nhóm hộ nghèo tăng khoảng 2,15 lần. Tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh giảm bình quân 3,56%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 5,25%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm bình quân 5,19%.

Tuy nhiên theo đánh giá, chất lượng giảm nghèo vẫn chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số do những nguyên nhân và rủi ro bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường…Việc chuẩn nghèo chỉ tiếp cận theo đơn chiều là chiều thu nhập nên một bộ phận hộ nghèo tuy đã thoát nghèo nhưng vẫn bị thiếu hụt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tỉnh cũng đã tập trung ưu tiên các nguồn lực cho những vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao hay có những chính sách ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số tại chỗ để giảm nghèo. Thế nhưng, đến cuối giai đoạn thực hiện chương trình giảm nghèo, toàn tỉnh vẫn còn hai huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%; 25 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%; 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ trên 20%.

Một bộ phận cấp ủy, chính quyền địa phương và không ít người dân chưa có nhận thức đúng và đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo nên một bộ phận người nghèo, xã nghèo vẫn còn tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên để thoát nghèo.

Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân

Từ những hạn chế trong thực tiễn, mới đây, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về “Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020”. Theo đó, chương trình tập trung cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Chương trình cũng bảo đảm thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Người nghèo sẽ tiếp tục được tạo cơ hội, điều kiện để vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập và tiếp cận trực tiếp các dịch vụ cơ bản tốt hơn. Các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sẽ được đầu tư và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc thu hẹp khoảng cách chênh lệnh giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc và các nhóm dân cư cũng được chú trọng thực hiện.

Người dân nghèo ở các vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo

Chương trình cũng nêu các mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong từng giai đoạn. Theo đó, hàng năm toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% trở lên; trong đó, vùng dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên. 100% hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập. 100% hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ các điều kiện để cải thiện.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, toàn tỉnh sẽ đầu tư trên 732 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong cả giai đoạn. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương trên 655 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 47 tỷ đồng, ngân sách huy động, lồng ghép trên 29 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm sẽ phân bổ khoảng trên 146 tỷ đồng. Nghị quyết cũng phân định rõ các chính sách, dự án giảm nghèo chung bao gồm Chương trình 135 và Chương trình 30a.

Trong đó, Chương trình 135 có các dự án như hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn đặc biệt khó khăn; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn đặc biệt khó khăn; dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn đặc biệt khó khăn. Chương trình 30a tập trung thực hiện các chính sách đầu tư hạ tầng nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Ngoài các chính sách, dự án giảm nghèo chung, tỉnh cũng có những chính sách giảm nghèo đặc thù riêng. Cụ thể như chính sách giảm nghèo đặc thù cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; chính sách giảm nghèo đặc thù đối với hộ nghèo, cận nghèo tự đầu tư vào sản xuất nông nghiệp an toàn có sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm.

Với việc ban hành Nghị quyết “Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020” sẽ là cơ hội để nâng cao hơn nữa mọi mặt về chất lượng đời sống của người dân, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Đây cũng là cơ sở góp phần quan trọng để toàn tỉnh thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2020, Đắk Nông thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo.

Theo:Bài, ảnh: Nguyễn Hiền (Đăk Nông Ônline)

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611505
  • Hôm nay64
  • Tuần này258
  • Tháng này7008
  • Tổng cộng611505
  Người dùng trực tuyến 0