Thông báo

KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày đăng: 19/06/2018

KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐẮK NÔNG

Xem tiếp

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 5/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng: 23/05/2018

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 5/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 của Trường dự bị đại học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/05/2018

Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 của Trường dự bị đại học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 của Trường dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang

Ngày đăng: 15/05/2018

Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 của Trường dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang

Xem tiếp

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 4/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng: 16/04/2018

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 4/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông 

Xem tiếp

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 3/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng: 21/03/2018

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 3/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông 

Xem tiếp

Biểu mẫu báo cáo theo Thông tư 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2017 của Ủy ban Dân tộc

Ngày đăng: 09/03/2018

Biểu mẫu báo cáo theo Thông tư 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2017 của Ủy ban Dân tộc 

Xem tiếp

Biểu mẫu báo cáo theo Thông tư 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2017 của Ủy ban Dân tộc

Ngày đăng: 08/03/2018

Biểu mẫu theo Thông tư 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2017 của Ủy ban Dân tộc Quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem tiếp

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 02/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng: 01/03/2018

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 02/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông 

Xem tiếp

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 01/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng: 16/01/2018

Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC tháng 01/2018 của Ban Dân tôc tỉnh Đăk Nông

Xem tiếp
lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  621770
  • Hôm nay234
  • Tuần này818
  • Tháng này6463
  • Tổng cộng621770
  Người dùng trực tuyến 0