Asset Publisher

L?ch công tác tu?n 50

cms-publish-date 10/12/2018 | 08:01 AM  | cms-view-count: 13
STT N?i dung Th?i gian ??a ?i?m Thành ph?n Ghi chú 1 ...

L?ch công tác tu?n 49

cms-publish-date 03/12/2018 | 08:51 AM  | cms-view-count: 56
STT N?i dung Th?i gian ??a ?i?m Thành ph?n Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 48

cms-publish-date 26/11/2018 | 01:55 PM  | cms-view-count: 180
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 47

cms-publish-date 19/11/2018 | 08:24 AM  | cms-view-count: 420
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 46

cms-publish-date 12/11/2018 | 03:52 PM  | cms-view-count: 565
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Ban Dân tộc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018

cms-publish-date 02/11/2018 | 04:03 PM  | cms-view-count: 15278
Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 01/11/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 01.11.2018, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018

cms-publish-date 28/09/2018 | 04:01 PM  | cms-view-count: 10849
Ngày 27/9/2018, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Trần Thanh Long - Phó Trưởng Ban Dân tộc...

Kết quả thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017 của Ban Dân tộc

cms-publish-date 18/06/2018 | 03:59 PM  | cms-view-count: 9763
Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Qua 02 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND, kết quả...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2018

cms-publish-date 03/03/2018 | 03:56 PM  | cms-view-count: 9574
Nhằm đánh giá đúng những hạn chế, nguyên nhân được, chưa được trong công tác CCHC năm 2017; thống nhất các giải pháp chủ yếu trong công tác CCHC năm 2018. Ngày 02/03/2018, Ban Dân tộc tổ chức họp...

Kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2018

cms-publish-date 13/11/2018 | 10:31 AM  | cms-view-count: 605

kqtd-1118.JPG

cms-publish-date  | cms-view-count: 8

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

cms-publish-date 13/11/2018 | 08:47 AM  | cms-view-count: 9627
Buổi tuyên truyền do Ban Dân tộc tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp tổ chức vào ngày 8/11 tại xã Đắk Ru và xã Quảng Tín (Đắk R'lấp), với sự tham gia...

gt-t11-18 1.JPG

cms-publish-date  | cms-view-count: 14

gt-t11-18 2.JPG

cms-publish-date  | cms-view-count: 14

gt-t11-18.JPG

cms-publish-date  | cms-view-count: 14

Lịch công tác tuần 45

cms-publish-date 05/11/2018 | 07:43 AM  | cms-view-count: 1247
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

120181106161728_qd_1749.rar

cms-publish-date  | cms-view-count: 26

120181106161507_qd_1749-1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 7

Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

cms-publish-date 17/07/2018 | 02:44 PM  | cms-view-count: 14116
Thực hiện Giấy mời số: 61/GM-UBDT, ngày 11/7/2018 của Ủy ban Dân tộc về dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam bộ. Ngày 18/7/2018, tại Trung tâm Văn hóa Hội...

Triển khai dự án đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2018

cms-publish-date 05/05/2018 | 03:55 PM  | cms-view-count: 9551
Căn cứ Quyết định số: 655/QĐ-UBND, ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương 135 năm 2018 (phê duyệt Kế hoạch...