Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản theo chủ đề

 • 1.Văn bản trung ương(74)
 • 2.Văn bản tỉnh(40)
 • 3.Văn bản điều hành(11)
 • 4.Thủ tục hành chính(3)
 • Từ khoá:

  Tổng số văn bản tìm thấy: 10

  STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Cơ quan BH
  1 151/2017/NĐ-CP Nghị định: Quy định chi tiết một số điều cảu Luật Qản lý, sử dụng tài sản công CHÍNH PHỦ
  2 15/2017/QH14 Luật: Quản lý, sử dụng tài sản công QUỐC HỘI
  3 1898/QĐ-TTg Quyết định: Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  4 1860/QĐ-TTg Quyết định: Phê duyệt Đề án "Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  5 18/TT-BNNPTNT Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016-2020 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  6 414/QĐ-UBDT Quyết định: Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 ỦY BAN DÂN TỘC
  7 900/QĐ-TTg Quyết định: Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  8 751/QĐ-TTg Quyết định: Về việcđiều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  9 02/2017/TT-UBDT Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 ỦY BAN DÂN TỘC
  10 01/2017/TT-UBDT Thông tư: Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 ỦY BAN DÂN TỘC
  lct

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Hoạt động

 • Xem tiếp

  DÀNH CHO QUẢNG CÁO

  Video Clips

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  566277
  • Hôm nay528
  • Tuần này2063
  • Tháng này6923
  • Tổng cộng566277
  Người dùng trực tuyến 1