Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản theo chủ đề

 • 1.Văn bản trung ương(77)
 • 2.Văn bản tỉnh(42)
 • 3.Văn bản điều hành(13)
 • 4.Thủ tục hành chính(3)
 • Từ khoá:

  Tổng số văn bản tìm thấy: 10

  STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Cơ quan BH
  1 1415/KH- UBDT Kế hoạch: Tuyên truyền về nhân quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2015. ỦY BAN DÂN TỘC
  2 06/2014/TT- UBDT Thông tư: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. ỦY BAN DÂN TỘC
  3 46/2014/TT- BNNPTNT Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  4 04/2014/TT- UBDT Thông tư: Quy định chế độ thôn tin, báo cáo về Công tác dân tộc. ỦY BAN DÂN TỘC
  5 108/2014/NĐ-CP Nghị định: Về chính sách tinh giảm biên chế CHÍNH PHỦ
  6 03/2014/TTLT-UBDT- BTTTT- BVHTTDL Thông tư liên tịch: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch sô 02/2012/TTLT-UBDT- BTTTT- BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể theo và Du l ỦY BAN DÂN TỘC-BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔN-BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  7 12/2014/TT- BVHTTDL Thông tư: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  8 08/2014/TT- BVHTTDL Thông tư: Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" và "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  9 02/2014/TTLT- BNV- UBDT Thông tư liên tịch: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. BỘ NỘI VỤ-ỦY BAN DÂN TỘC
  10 1505/QĐ-UBND Quyết định: về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, thị xã thực hiện chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2014 UBND tỉnh Đăk Nông
  lct

  Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611553
  • Hôm nay112
  • Tuần này306
  • Tháng này7056
  • Tổng cộng611553
  Người dùng trực tuyến 2