Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản theo chủ đề

 • 1.Văn bản trung ương(77)
 • 2.Văn bản tỉnh(42)
 • 3.Văn bản điều hành(13)
 • 4.Thủ tục hành chính(3)
 • Từ khoá:

  Tổng số văn bản tìm thấy: 10

  STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Cơ quan BH
  1 65/2014/NĐ-CP Nghị định: Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 CHÍNH PHỦ
  2 1194/QĐ-TTg Quyết định: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  3 1049/QĐ-TTg Quyết định: Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  4 1049/QĐ-TTg Quyết định: Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  5 206/QĐ-UBND Quyết định: Về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2014 của Ban Dân tộc tỉnh. UBND tỉnh Đăk Nông
  6 772/QĐ-UBND Quyết định: Về việcban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Đăk Nông. UBND tỉnh Đăk Nông
  7 772/QĐ-UBND Quyết định: Về việcban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Đăk Nông. UBND tỉnh Đăk Nông
  8 184/BDT-CS Công văn: Về việc đánh giá cơ chế chính sách và việc tỏ chức thực hiện chính sách dân tộc "Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông"
  9 177/BDT-CS Công văn: Về việc báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh chọ hộ đồng bào DTTS tại chỗ "Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông"
  10 174/BDT-CS Công văn: Về việc thống kê hộ nghèo, cận nghèo của các thành phần dân tộc và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở vùng DTTS "Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông"
  lct

  Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611537
  • Hôm nay96
  • Tuần này290
  • Tháng này7040
  • Tổng cộng611537
  Người dùng trực tuyến 2