KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số (05/01/2019)

Những năm gần đây, bên cạnh các chính sách công tác dân tộc của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh ta đã ban hành, thực hiện nhiều chính sách dân tộc đặc thù của địa phương, tiêu biểu như: Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS giai đoạn 2015 – 2020; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm 2016-2021; kết nghĩa giữa các...

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Triển khai cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt... (06/03/2019)

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo,...

TIẾP CÔNG DÂN & XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Ảnh tiêu biểu

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 0