Xuất bản thông tin

L?ch công tác tu?n 50

cms-publish-date 10/12/2018 | 08:01 AM  | cms-view-count: 13
STT N?i dung Th?i gian ??a ?i?m Thành ph?n Ghi chú 1 ...

L?ch công tác tu?n 49

cms-publish-date 03/12/2018 | 08:51 AM  | cms-view-count: 56
STT N?i dung Th?i gian ??a ?i?m Thành ph?n Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 48

cms-publish-date 26/11/2018 | 01:55 PM  | cms-view-count: 180
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 47

cms-publish-date 19/11/2018 | 08:24 AM  | cms-view-count: 420
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 46

cms-publish-date 12/11/2018 | 03:52 PM  | cms-view-count: 565
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Ban Dân tộc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018

cms-publish-date 02/11/2018 | 04:03 PM  | cms-view-count: 15278
Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 01/11/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 01.11.2018, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018

cms-publish-date 28/09/2018 | 04:01 PM  | cms-view-count: 10850
Ngày 27/9/2018, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Trần Thanh Long - Phó Trưởng Ban Dân tộc...

Kết quả thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017 của Ban Dân tộc

cms-publish-date 18/06/2018 | 03:59 PM  | cms-view-count: 9763
Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Qua 02 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND, kết quả...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2018

cms-publish-date 03/03/2018 | 03:56 PM  | cms-view-count: 9574
Nhằm đánh giá đúng những hạn chế, nguyên nhân được, chưa được trong công tác CCHC năm 2017; thống nhất các giải pháp chủ yếu trong công tác CCHC năm 2018. Ngày 02/03/2018, Ban Dân tộc tổ chức họp...

Kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2018

cms-publish-date 13/11/2018 | 10:31 AM  | cms-view-count: 605

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

cms-publish-date 13/11/2018 | 08:47 AM  | cms-view-count: 9627
Buổi tuyên truyền do Ban Dân tộc tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp tổ chức vào ngày 8/11 tại xã Đắk Ru và xã Quảng Tín (Đắk R'lấp), với sự tham gia...

Lịch công tác tuần 45

cms-publish-date 05/11/2018 | 07:43 AM  | cms-view-count: 1247
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

cms-publish-date 17/07/2018 | 02:44 PM  | cms-view-count: 14137
Thực hiện Giấy mời số: 61/GM-UBDT, ngày 11/7/2018 của Ủy ban Dân tộc về dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam bộ. Ngày 18/7/2018, tại Trung tâm Văn hóa Hội...

Triển khai dự án đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2018

cms-publish-date 05/05/2018 | 03:55 PM  | cms-view-count: 9553
Căn cứ Quyết định số: 655/QĐ-UBND, ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương 135 năm 2018 (phê duyệt Kế hoạch...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135

cms-publish-date 17/08/2018 | 02:46 PM  | cms-view-count: 12830
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và báo cáo tình hình triển khai dự án “xây dựng hệ thông thông tin dữ liệu về công tác dân tộc”

Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Miền trung – Tây nguyên

cms-publish-date 09/06/2018 | 03:44 PM  | cms-view-count: 8387
Thực hiện Giấy mời số: 42/GM-UBDT, ngày 6/6/2018 của Ủy ban Dân tộc về tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc, địa bàn 10 tỉnh khu vực Miền trung - Tây nguyên 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó,...

Hội thảo Đánh giá giữa kỳ chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

cms-publish-date 20/10/2018 | 03:39 PM  | cms-view-count: 7777
Ngày 19/10/2018, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Cơ quan viện trợ phát triển Ireland và Tổ chức Care quốc tế tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kết quả Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương...

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:41 AM  | cms-view-count: 7005
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:43 AM  | cms-view-count: 3804
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền...

Lịch công tác tuần 44

cms-publish-date 29/10/2018 | 01:47 PM  | cms-view-count: 1008
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...