Hoạt động ban

THÔNG BÁO: Thời gian thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019

cms-publish-date 02/07/2019 | 08:16 AM  | cms-view-count: 5374
 

Thông báo: Tuyển sinh Dự bị đại học Dân tộc năm học 2019-2020

cms-publish-date 03/07/2019 | 02:59 PM  | cms-view-count: 5423
Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh,  Thông báo tuyển sinh Dự bị đại học Dân tộc năm học 2019-2020        

Một số giải pháp nâng cao bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

cms-publish-date 01/03/2019 | 03:53 PM  | cms-view-count: 24748
Bình đẳng giới là nam và nữ đều được tiếp cận với giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, việc làm, tăng thu nhập, tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị,......

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019

cms-publish-date 14/03/2019 | 03:51 PM  | cms-view-count: 25712
          Căn cứ chỉ thị 35-CT/TW ngày 8/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt...

Thăm và tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

cms-publish-date 29/01/2019 | 09:04 AM  | cms-view-count: 37637
Thực hiện Thực hiện Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông....

Hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và các bon, buôn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

cms-publish-date 05/01/2019 | 09:03 AM  | cms-view-count: 34075
Để kịp thời hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho đơn vị, cá nhân tiêu biểu và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 18 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 22/01/2019 | 08:50 AM  | cms-view-count: 36036
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 20/01, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc...

Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc cấp huyện

cms-publish-date 15/01/2019 | 02:03 PM  | cms-view-count: 115465
Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND, Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng, đơn...

Đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào M’Nông trên địa bàn các xã: Đắk R’Moan, xã Đắk Nia - thị xã Gia Nghĩa; xã Đắk N’Drung - huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 02/01/2019 | 01:57 PM  | cms-view-count: 43425
Ngày 28/12/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban Hành Quyết định số: 2203/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào M'Nông trên địa bàn các xã:...

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

cms-publish-date 14/01/2019 | 04:00 PM  | cms-view-count: 33686
Ngày 31/12/2018 Thủ tướng Chính phủ  ban hành quyết định 1894/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 với Trưởng ban là Phó...

Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ

cms-publish-date 28/12/2018 | 10:29 AM  | cms-view-count: 20047
Ngày 26/12/2018, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông cho lãnh đạo cấp phòng. Thực hiện sắp xếp bộ máy theo Quyết định số...

Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

cms-publish-date 28/12/2018 | 10:37 AM  | cms-view-count: 15834
Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 Ngày  26  tháng 12 năm 2018, cơ quan Ban Dân tộc phối hợp với Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm...

Ban Dân tộc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018

cms-publish-date 02/11/2018 | 04:03 PM  | cms-view-count: 32487
Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 01/11/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 01.11.2018, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018

cms-publish-date 28/09/2018 | 04:01 PM  | cms-view-count: 25864
Ngày 27/9/2018, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Trần Thanh Long - Phó Trưởng Ban Dân tộc...

Kết quả thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017 của Ban Dân tộc

cms-publish-date 18/06/2018 | 03:59 PM  | cms-view-count: 22393
Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Qua 02 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND, kết quả...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2018

cms-publish-date 03/03/2018 | 03:56 PM  | cms-view-count: 22263
Nhằm đánh giá đúng những hạn chế, nguyên nhân được, chưa được trong công tác CCHC năm 2017; thống nhất các giải pháp chủ yếu trong công tác CCHC năm 2018. Ngày 02/03/2018, Ban Dân tộc tổ chức họp...

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

cms-publish-date 13/11/2018 | 08:47 AM  | cms-view-count: 22188
Buổi tuyên truyền do Ban Dân tộc tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp tổ chức vào ngày 8/11 tại xã Đắk Ru và xã Quảng Tín (Đắk R'lấp), với sự tham gia...

Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

cms-publish-date 17/07/2018 | 02:44 PM  | cms-view-count: 23902
Thực hiện Giấy mời số: 61/GM-UBDT, ngày 11/7/2018 của Ủy ban Dân tộc về dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam bộ. Ngày 18/7/2018, tại Trung tâm Văn hóa Hội...

Triển khai dự án đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2018

cms-publish-date 05/05/2018 | 03:55 PM  | cms-view-count: 19210
Căn cứ Quyết định số: 655/QĐ-UBND, ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương 135 năm 2018 (phê duyệt Kế hoạch...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135

cms-publish-date 17/08/2018 | 02:46 PM  | cms-view-count: 23321
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và báo cáo tình hình triển khai dự án “xây dựng hệ thông thông tin dữ liệu về công tác dân tộc”