Hoạt động ban

Ban Dân tộc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018

cms-publish-date 02/11/2018 | 16:03 PM  | cms-view-count: 15278
Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 01/11/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 01.11.2018, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018

cms-publish-date 28/09/2018 | 04:01 PM  | cms-view-count: 10849
Ngày 27/9/2018, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Trần Thanh Long - Phó Trưởng Ban Dân tộc...

Kết quả thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017 của Ban Dân tộc

cms-publish-date 18/06/2018 | 03:59 PM  | cms-view-count: 9763
Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Qua 02 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND, kết quả...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2018

cms-publish-date 03/03/2018 | 03:56 PM  | cms-view-count: 9574
Nhằm đánh giá đúng những hạn chế, nguyên nhân được, chưa được trong công tác CCHC năm 2017; thống nhất các giải pháp chủ yếu trong công tác CCHC năm 2018. Ngày 02/03/2018, Ban Dân tộc tổ chức họp...

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

cms-publish-date 13/11/2018 | 08:47 AM  | cms-view-count: 9627
Buổi tuyên truyền do Ban Dân tộc tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp tổ chức vào ngày 8/11 tại xã Đắk Ru và xã Quảng Tín (Đắk R'lấp), với sự tham gia...

Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

cms-publish-date 17/07/2018 | 02:44 PM  | cms-view-count: 14098
Thực hiện Giấy mời số: 61/GM-UBDT, ngày 11/7/2018 của Ủy ban Dân tộc về dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam bộ. Ngày 18/7/2018, tại Trung tâm Văn hóa Hội...

Triển khai dự án đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2018

cms-publish-date 05/05/2018 | 03:55 PM  | cms-view-count: 9547
Căn cứ Quyết định số: 655/QĐ-UBND, ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương 135 năm 2018 (phê duyệt Kế hoạch...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135

cms-publish-date 17/08/2018 | 02:46 PM  | cms-view-count: 12795
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và báo cáo tình hình triển khai dự án “xây dựng hệ thông thông tin dữ liệu về công tác dân tộc”

Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Miền trung – Tây nguyên

cms-publish-date 09/06/2018 | 03:44 PM  | cms-view-count: 8344
Thực hiện Giấy mời số: 42/GM-UBDT, ngày 6/6/2018 của Ủy ban Dân tộc về tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc, địa bàn 10 tỉnh khu vực Miền trung - Tây nguyên 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó,...

Hội thảo Đánh giá giữa kỳ chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

cms-publish-date 20/10/2018 | 03:39 PM  | cms-view-count: 7732
Ngày 19/10/2018, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Cơ quan viện trợ phát triển Ireland và Tổ chức Care quốc tế tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kết quả Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương...

Kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số Tỉnh Đăk Nông

cms-publish-date 16/10/2018 | 08:24 AM  | cms-view-count: 899
Thực hiện Kế hoạch số 858/KH-UBDT, ngày 31/7/2018 của UBDT; Ngày 11/10 Vụ tuyên truyền của UBDT do Ông Đinh Xuân Thắng Vụ phó vụ Tuyên truyền làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra tại 2 xã: Xã...

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà

cms-publish-date 28/09/2018 | 09:37 AM  | cms-view-count: 211
Triển khai Kế hoạch số: 33/KH-ATGT, ngày 263/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông V/v tuyên truyền trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Tuyên truyền pháp luật tại huyện đăk song

cms-publish-date 17/07/2018 | 02:41 PM  | cms-view-count: 62
Ngày 11/7/2018 Vụ Pháp chế của UBDT đã phối hợp với ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông tổ chức mở lớp tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng là cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, xã và các đoàn...

Tổng kết 15 năm thực hiện công tác kết nghĩa với bon/buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

cms-publish-date 17/08/2018 | 02:39 PM  | cms-view-count: 59
Tỉnh Đắk Nông được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở chia tách từ tỉnh Đắk lắk, bước đầu mới thành lập tỉnh còn muôn vàn khó khăn nhưng công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc vẫn...

Kết quả tổ chức phổ biến pháp luật và tuyên truyền các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS năm 2018 tại 03 huyện Đắk Mil, Đák R'lấp và Tuy Đức

cms-publish-date 17/05/2018 | 02:26 PM  | cms-view-count: 45
Từ ngày 21 - 25/5/2018, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai các văn bản liên quan đến công...

Giao vốn kế hoạch chương trình 135 năm 2018

cms-publish-date 17/03/2018 | 02:13 PM  | cms-view-count: 90
Ngày 15/03/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số: 372/QĐ-UBND, về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, trong đó tổng nguồn vốn phân bổ cho Chương...

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Quý II/2018

cms-publish-date 17/03/2018 | 02:06 PM  | cms-view-count: 39
Để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong Quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II/2018. Sáng ngày 15/3/2018, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức cuộc họp lồng ghép sinh hoạt...

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh tại huyện Đắk Glong

cms-publish-date 17/03/2018 | 02:03 PM  | cms-view-count: 41
Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đắk Glong.

Bế mạc Hội thao mùa xuân các cơ quan, đơn vị khu hành chính Sùng Đức lần thứ XI - năm 2018

cms-publish-date 17/09/2018 | 10:25 AM  | cms-view-count: 127
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động và phát huy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, từ ngày 13/3 đến hết ngày 15/3/2018, tại khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk...

Khai mạc Hội thao mùa xuân các cơ quan, đơn vị khu hành chính Sùng Đức lần thứ XI - năm 2018

cms-publish-date 17/09/2018 | 09:23 AM  | cms-view-count: 99
Sáng ngày 13 tháng 3, tại Ngân hành Nhà nước tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao mùa xuân các cơ quan, đơn vị khu hành chính Sùng Đức lần thứ XI - năm 2018. Đây là hoạt động thường niên...