Kế hoạch chiến lược

Chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

cms-publish-date 17/06/2018 | 14:29 PM  | cms-view-count: 5189
Ngày 31/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Để hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt,...

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

cms-publish-date 17/02/2018 | 02:24 PM  | cms-view-count: 1641
Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018

cms-publish-date 17/05/2018 | 02:23 PM  | cms-view-count: 1712
Ngày 2/5/2018, UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch số 255/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018. ...

Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 17/05/2018 | 02:21 PM  | cms-view-count: 1642
UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

cms-publish-date 17/05/2018 | 02:19 PM  | cms-view-count: 1679
UBND tỉnh Đak Nông ban hành kế hoạchtriển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2025.

Giao vốn kế hoạch chương trình 135 năm 2018

cms-publish-date 17/03/2018 | 02:13 PM  | cms-view-count: 1915
Ngày 15/03/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số: 372/QĐ-UBND, về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, trong đó tổng nguồn vốn phân bổ cho Chương...

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

cms-publish-date 17/09/2018 | 02:00 PM  | cms-view-count: 2300
Trên cơ sở Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 02/3/2017 của Chi bộ Ban Dân tộc về việc thực...

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2018

cms-publish-date 17/09/2018 | 01:52 PM  | cms-view-count: 2865
Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành kế hoạch số 733/KH-BDT về việc T ổ chức Tết trung thu năm 2018   Chi tiết bản kế hoạch