Xuất bản thông tin

BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BAN DÂN Tộc TỈNH ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 14/05/2019 | 20:33 PM  | cms-view-count: 690
K ết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2019

15_BC-TTr_20190513030048117110.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 7

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số.

cms-publish-date 14/05/2019 | 12:32 PM  | cms-view-count: 1911
Thời gian qua, trên khắp các vùng trong địa bàn toàn tỉnh vẫn hằng ngày xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ mọi tuyến giao thông huyết mạch trong tỉnh đến các tuyến giao thông liên...

anh_ATGT_1_20190513090624643640.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 17

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số

cms-publish-date 09/05/2019 | 10:15 AM  | cms-view-count: 637
Thời gian qua, trên khắp các vùng trong địa bàn toàn tỉnh vẫn hằng ngày xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ mọi tuyến giao thông huyết mạch trong tỉnh đến các tuyến giao thông liên...

anh vd.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 10

Kết quả tiếp công dân tháng 04 năm 2019

cms-publish-date 14/04/2019 | 10:38 AM  | cms-view-count: 1202

tcd-4-19.JPG

cms-publish-date  | cms-view-count: 7

Lịch công tác tuần 13 năm 2019

cms-publish-date 25/03/2019 | 04:06 PM  | cms-view-count: 2274
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Lịch công tác tuần 12 năm 2019

cms-publish-date 18/03/2019 | 04:06 PM  | cms-view-count: 2261
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Kết quả tiếp công dân tháng 03 năm 2019

cms-publish-date 15/03/2019 | 09:24 AM  | cms-view-count: 4963

tcc-3-19.PNG

cms-publish-date  | cms-view-count: 11

Chuyển trả lại đơn tố cáo của công dân

cms-publish-date 15/03/2019 | 09:21 AM  | cms-view-count: 1888

TL-don-12.PNG

cms-publish-date  | cms-view-count: 8

TL-don-11.PNG

cms-publish-date  | cms-view-count: 6

Một số giải pháp nâng cao bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

cms-publish-date 01/03/2019 | 03:53 PM  | cms-view-count: 14385
Bình đẳng giới là nam và nữ đều được tiếp cận với giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, việc làm, tăng thu nhập, tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị,......

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019

cms-publish-date 14/03/2019 | 03:51 PM  | cms-view-count: 15167
          Căn cứ chỉ thị 35-CT/TW ngày 8/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt...

Lịch công tác tuần 11 năm 2019

cms-publish-date 11/03/2019 | 03:38 PM  | cms-view-count: 2558
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú 1 ...

Triển khai cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 06/03/2019 | 09:59 AM  | cms-view-count: 35364
Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo,...

120190228155648_CV_755 19.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 31