Giới thiệu

thông tin liên lạc

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN
 
- Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn
- Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng kế hoạch tổng hợp: khth.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Chính sách: cs.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Thanh tra: ttra.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Tuyên truyền – Địa bàn: ttdb.bdt@daknong.gov.vn
 
DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG
 

         I        LÃNH ĐẠO BAN

1        Phan Đình Hiến - Trưởng Ban - 0914788888

2        Trần Thanh Long - Phó trưởng Ban - 0913434288

3        H' DJRân Knul - Phó trưởng Ban - 0988201780

4        K' Khét Atô - Phó trưởng Ban - 0906443017

 

         II       VĂN PHÒNG

5        Nguyễn Văn Khuê - Chánh Văn phòng - 0886556558

6        Lầu Bá Pểnh - Chuyên viên - 0975535362

7        Phạm Xuân Trưởng - Nhân viên - 0888030606

8        Hoàng Thị Thảo - Chuyên viên - 0886180280

9        Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Kế toán - 0984435838

10      H'Bình – Văn Thư - 0978449173

11      Nguyễn Nhật Trình - Lái xe - 0989221155

12      Nguyễn Xuân Toán - Bảo vệ - 0934731102

13      H' Mai - Tạp vụ - 0347029808

 

         III      PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

14      Phạm Ngọc Linh - Trưởng phòng - 0903198221

15      Phùng Kim Quy - Phó phòng - 0975135108

16      Trương Ngọc Châu - Nhân viên - 0911334379

 

         IV      PHÒNG CHÍNH SÁCH

17      Trần Viết Điệp - Trưởng phòng - 0978654108

18      Nguyễn Thị Hường - Phó phòng - 0934893279

19      Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chuyên viên - 0914225681

     

         V       PHÒNG THANH TRA

20      Phan Ngọc Quân - Chánh thanh tra - 0987828069

21      Nguyễn Cảnh Thọ - Chuyên viên - 0979151179

22      La Quang Hảo - Chuyên viên - 0931646478

 

         VI      PHÒNG TUYÊN TRUYỀN – ĐỊA BÀN: 

23      Y Ái Buôn Yã - Trưởng phòng - 0886245969

24      Hoàng Thị Trưng - Chuyên viên 0906505074