Tin nổi bật

Ban Dân tộc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018

cms-publish-date 02/11/2018 | 16:03 PM  | cms-view-count: 15279
Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 01/11/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 01.11.2018, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018

cms-publish-date 28/09/2018 | 04:01 PM  | cms-view-count: 10851
Ngày 27/9/2018, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Trần Thanh Long - Phó Trưởng Ban Dân tộc...

Kết quả thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017 của Ban Dân tộc

cms-publish-date 18/06/2018 | 03:59 PM  | cms-view-count: 9763
Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Qua 02 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND, kết quả...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2018

cms-publish-date 03/03/2018 | 03:56 PM  | cms-view-count: 9574
Nhằm đánh giá đúng những hạn chế, nguyên nhân được, chưa được trong công tác CCHC năm 2017; thống nhất các giải pháp chủ yếu trong công tác CCHC năm 2018. Ngày 02/03/2018, Ban Dân tộc tổ chức họp...

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

cms-publish-date 13/11/2018 | 08:47 AM  | cms-view-count: 9628
Buổi tuyên truyền do Ban Dân tộc tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp tổ chức vào ngày 8/11 tại xã Đắk Ru và xã Quảng Tín (Đắk R'lấp), với sự tham gia...

Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

cms-publish-date 17/07/2018 | 02:44 PM  | cms-view-count: 14152
Thực hiện Giấy mời số: 61/GM-UBDT, ngày 11/7/2018 của Ủy ban Dân tộc về dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam bộ. Ngày 18/7/2018, tại Trung tâm Văn hóa Hội...

Triển khai dự án đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2018

cms-publish-date 05/05/2018 | 03:55 PM  | cms-view-count: 9553
Căn cứ Quyết định số: 655/QĐ-UBND, ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương 135 năm 2018 (phê duyệt Kế hoạch...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135

cms-publish-date 17/08/2018 | 02:46 PM  | cms-view-count: 12836
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và báo cáo tình hình triển khai dự án “xây dựng hệ thông thông tin dữ liệu về công tác dân tộc”

Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Miền trung – Tây nguyên

cms-publish-date 09/06/2018 | 03:44 PM  | cms-view-count: 8399
Thực hiện Giấy mời số: 42/GM-UBDT, ngày 6/6/2018 của Ủy ban Dân tộc về tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc, địa bàn 10 tỉnh khu vực Miền trung - Tây nguyên 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó,...

Hội thảo Đánh giá giữa kỳ chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

cms-publish-date 20/10/2018 | 03:39 PM  | cms-view-count: 7789
Ngày 19/10/2018, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Cơ quan viện trợ phát triển Ireland và Tổ chức Care quốc tế tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kết quả Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương...

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:41 AM  | cms-view-count: 7013
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:43 AM  | cms-view-count: 3806
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền...

Hội thi Tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống và cai nghiện ma túy năm 2018

cms-publish-date 11/10/2018 | 10:44 AM  | cms-view-count: 2517
Ngày 10/10/2018, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Hội thi "Tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống và cai nghiện ma túy năm 2018". Hội thi do Ban thường vụ...

Hội viên, nông dân nỗ lực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

cms-publish-date 17/10/2018 | 10:39 AM  | cms-view-count: 2173
Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thay đổi tư duy làm ăn, gặt hái được nhiều thành công, ngày càng gắn bó với tổ...

Kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số Tỉnh Đăk Nông

cms-publish-date 16/10/2018 | 08:24 AM  | cms-view-count: 899
Thực hiện Kế hoạch số 858/KH-UBDT, ngày 31/7/2018 của UBDT; Ngày 11/10 Vụ tuyên truyền của UBDT do Ông Đinh Xuân Thắng Vụ phó vụ Tuyên truyền làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra tại 2 xã: Xã...

Bổ sung kinh phí thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số

cms-publish-date 11/10/2018 | 09:03 AM  | cms-view-count: 402
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1313/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theotư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

cms-publish-date 01/10/2018 | 09:25 AM  | cms-view-count: 405
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ.Người coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy" và đi đến kết luận: "Công việc thành công hoặc...

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà

cms-publish-date 28/09/2018 | 09:37 AM  | cms-view-count: 211
Triển khai Kế hoạch số: 33/KH-ATGT, ngày 263/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông V/v tuyên truyền trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Vai trò của Già làng, phụ nữ và trí thức các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Nông trong 25 năm đổi mới và phát triển

cms-publish-date 28/09/2018 | 09:39 AM  | cms-view-count: 391
          Trong thiết chế tự quản, già làng có vai trò  thực thi nhiệm vụ một cách tự nguyện và họ tự hào được đóng góp công sức vào việc duy trì,...

Chuyển đổi đầu số 11 số về 10 số (Chuyển đổi mã mạng)

cms-publish-date 17/09/2018 | 03:23 PM  | cms-view-count: 1230
Ngày 07/9/2018 Bộ Thông tin Truyền thông ban hành công văn số 2996/BTTTT-CVT về việc Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng