Kinh tế chính trị

Hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023
Ngày đăng 17/08/2023 | 08:21  | View count: 4591

Ngày 17/8, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

Tham dự Hội nghị có: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thành phố Gia Nghĩa và 252 đại biểu là người uy tín trên địa bàn tỉnh.

Trước khi diễn ra Hội nghị, các đại biểu là người uy tín dâng hương tại Tượng đài N'Trang Lơng (Gia Nghĩa)

Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh luôn giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín của bản thân đối với cộng đồng, quê hương, bỏ lại sau lưng bao khó khăn, giản khổ, người có uy tín luôn đi đầu trong mọi công việc, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cùng với đồng bào đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc. Bên cạnh đó, người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên con em, người thân trong gia đình và nhân dân trong cộng đồng phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phan Đình Hiến – Thành viên UBND tỉnh – Trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội Nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị có Đồng chí Phan Đình Hiến – Thành viên UBND tỉnh – Trưởng Ban Dân tộc mong muốn thông qua Hội nghị này các vị có uy tín sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong cộng đồng; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc; gương mẫu, tích cực tham gia và vận động nhân dân cùng tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng thôn/bon/buôn/bản ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng với cương vị của mình, người có uy tín sẽ đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đội ngũ người có uy tín sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; động viên đồng bào các dân tộc tích cực lao động, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh đề ra và chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông.

Toàn cảnh Hội Nghị

Tại Hội nghị, 04 báo cáo viên của các Ban, Ngành gồm: Công an tỉnh, Ban  Dân  Vận Tỉnh ủy, Ban  Tuyên  giáo Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã cung cấp thông tin cho người uy tín trong đồng bào DTTS về 4 chuyên đề. Cụ thể, chuyên đề 1: Tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS và những vấn đề đặt ra hiện nay. Chuyên đề 2: Một số kiến thức, kỹ năng và phương pháp của người có uy tín trong hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Chuyên đề 3: Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh sau gần 20 năm tái lập tỉnh. Chuyên đề 4: Tình hình, kết quả và nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Tin, ảnh: Minh Nghĩa