Kinh tế chính trị

Trao tặng nhà Đại đoàn kết
Ngày đăng 19/02/2020 | 15:28  | View count: 165448

Ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại Bon Mê Ra, xã Đắk R'tih, huyện Tuy Đức, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND xã Đắk R'tih và các phòng chuyên môn của huyện Tuy Đức tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Điểu MPRất, thuộc diện hộ nghèo, dân tộc M'Nông.  Ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân và được UBND tỉnh trao tặng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019.

Hình ảnh căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng cho hộ ông Điểu MPRất

 

                                Phạm Ngọc Linh - Phòng Nghiệp vụ.