thông báo giấy mời

thông báo mới đơn vị có năng lực thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên mục "Dân tộc và phát triển" phát trên kênh phát thanh và kênh truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 17/05/2023 | 02:06  | cms-view-count: 961

xem chi tiết tại đây Thông báo 435A/TB-BDT; BÁO GIÁ