thông báo giấy mời

Thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm học 2020 - 2021

cms-publish-date 29/07/2020 | 15:15 PM  | cms-view-count: 1078
file đính kèm tại đây

Tuyên sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2020 - 2021 Trường dự bị Đại học TP. HCM

cms-publish-date 28/07/2020 | 03:38 PM  | cms-view-count: 1062
File Đính kèm tại đây

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021

cms-publish-date 16/07/2020 | 02:23 PM  | cms-view-count: 1139
file đính kèm tại đây

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

cms-publish-date 26/10/2018 | 08:41 AM  | cms-view-count: 373702
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.