Tin tức chuyển đổi số

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Publish date 26/10/2022 | 10:16  | View count: 75030

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số để đánh giá kết quả thực hiện quý I năm 2022 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong quý II/ 2022 và thời gian tới. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, các đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Thương - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh cùng tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số đang được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn an ninh mạng, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; 55/63 địa phương đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Tỉnh ủy, Thành ủy về chuyển đổi số.

Về hạ tầng số, tốc độ truy cập mạng băng rộng ở Việt Nam quý I/2022 được cải thiện so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là chỉ số tải xuống (download) ở mạng di động băng rộng tăng khoảng 26% (từ 26,92 Mbps lên 33,90 Mbps), ở mạng cố định băng rộng tăng khoảng 44% (từ 44,18 Mbps lên 67,96 Mbps). Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt xấp xỉ 71%; tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh trên 85%; tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang băng rộng là 68,8%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 4 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn kết nối các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ số.

Về kinh tế số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số qua nền tảng SMEdx.vn. Đến hết quý I/2022 đã có hơn 170.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận Chương trình, hỗ trợ gần 19.000 doanh nghiệp dùng thử miễn phí và gần 3.000 doanh nghiệp sử dụng chính thức sau thời gian dùng thử miễn phí. Uớc tính tổng doanh thu đạt khoảng 53 tỷ USD, đóng góp khoảng 10,2% GDP cả nước...

Bên cạnh đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về bảo hiểm, về hộ tịch điện tử toàn quốc… được các bộ, ngành triển khai, thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo nền tảng đẩy mạnh triển khai Chính phủ số…

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới công tác chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đây cũng là lĩnh vực được người dân, cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là nền tảng cho sự phát triển nền kinh tế hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước. Thực hiện chuyển đổi số theo quan điểm liên tục đổi mới, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Phương châm hành động là thực hiện nhanh nhất có thể, nhiều nhất có thể và hiệu quả nhất có thể; phát triển có lộ trình, có mục tiêu, an toàn bền vững…

trích nguồn daknong.gov.vn