Asset Publisher

Tầm nhìn mới cho công tác dân tộc: Nhận diện “vùng lõm” trong chính sách giảm nghèo (Bài 2)

cms-publish-date 23/07/2021 | 16:17 PM  | cms-view-count: 128
Tình trạng nghèo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn đang là một thách thức lớn nhất hiện nay; trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ yếu là người DTTS. Một phần nguyên nhân là do việc thiết kế,...

Banner dưới chân

cms-publish-date 15/06/2020 | 03:20 PM  | cms-view-count: 165759

Tầm nhìn mới cho công tác dân tộc: Khởi sắc vùng khó (Bài 1)

cms-publish-date 21/07/2021 | 09:11 AM  | cms-view-count: 555
Nghị định 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc (CTDT) của Chính phủ, Chiến lược CTDT đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg, ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ là hai văn bản quan trọng cụ...

Chính phủ phê duyệt danh sách 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025

cms-publish-date 20/07/2021 | 09:35 AM  | cms-view-count: 699
  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, Thủ tướng...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025

cms-publish-date 16/07/2021 | 09:19 AM  | cms-view-count: 932
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg (13/7/2021) về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025. ...

Giãn cách toàn tỉnh Đắk Nông theo Chỉ thị 15 bắt đầu từ 12 giờ ngày 13/7

cms-publish-date 13/07/2021 | 08:46 AM  | cms-view-count: 1263
Tối 12/7, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành hỏa tốc Công văn số 3620/UBND-KGVX triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 12/7/2021. ...

tiếp công dân tháng 7 năm 2021

cms-publish-date 12/07/2021 | 08:43 AM  | cms-view-count: 167
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết...

Nau M’pring - Di sản văn hóa phi vật thể vô giá của người M'nông

cms-publish-date 09/07/2021 | 10:27 AM  | cms-view-count: 1452
Dân ca của người M'nông ở Đắk Nông (còn gọi là Nau M'pring), là hình thức diễn xướng dân gian (không có nhạc đệm) được người M'nông sáng tác, sản sinh từ lao động sản xuất, lưu truyền từ thế hệ...

Thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng cơ chế phù hợp với tình hình mới

cms-publish-date 09/07/2021 | 10:24 AM  | cms-view-count: 1403
Giai đoạn 2021 - 2025, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, phải tương thích với Chương...

Y Liêng - nghệ nhân tâm huyết với nhạc cụ dân tộc

cms-publish-date 09/07/2021 | 08:13 AM  | cms-view-count: 1383
Bằng những việc làm cụ thể, nghệ nhân ưu tú Y Liêng ở bon N'đóh, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) đã và đang từng ngày gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ con cháu của người M'nông cách đánh chiêng, đàn...

BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG THAM GIA CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021”

cms-publish-date 01/07/2021 | 01:39 PM  | cms-view-count: 1384
Hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức" năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tuyên truyền và phát động tới toàn thể cán bộ, công chức và người...

lịch công tác Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:31 AM  | cms-view-count: 1900
1 Ủy Ban Bầu cử tổ chức phiên họp lần thứ 4 14h00 Ngày 15/6/2021 Hội trường UBND tỉnh Đ/c Phan Đình Hiến ...

lịch công tác Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:27 AM  | cms-view-count: 1891
11 Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 09h00 Ngày 08-09/6/2021 Huyện...

Lịch công tác Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 07/06/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:23 AM  | cms-view-count: 1878
1 Họp thành viên UBND tỉnh tháng 04 và tháng 05 năm 2021 08h00 Ngày 01/6/2021 VP UBND tỉnh Đ/c Phan Đình Hiến ...

Lịch công tác Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:20 AM  | cms-view-count: 1900
1 Tham dự phiên họp triển khai công tác chuẩn bị bầu cử 08h30 Ngày 13/5/2021 VP UBND tỉnh Đ/c Phan Đình Hiến ...

lịch công tác Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 09/05/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:17 AM  | cms-view-count: 1910
1 Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 08h00 Ngày 06/5/2021 UBND xã...

lịch công tác Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:14 AM  | cms-view-count: 1863
Họp hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa III nhiệm 2016 - 2021 08h00 Ngày 27/4/2021 Trung tâm hội nghị tỉnh Đ/c K'Khét A Tô ...

Lịch công tác từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:12 AM  | cms-view-count: 1772
1  Lễ khai mạc Ngày hội Sách tỉnh năm 2021 8h00 Ngày 20/4/2021 quảng trường huyện Đăk Rlấp K'Khét A Tô –Phó...

lịch công tác từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:08 AM  | cms-view-count: 1850
1 Tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Ngày 15/4/2021 Ngày 16/4/2021 Xã Ea Pô Xã Đăk D'rông ...

lịch công tác từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

cms-publish-date 25/06/2021 | 08:04 AM  | cms-view-count: 1843
1 Tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Ngày 30/3/2021 Ngày 31/3/2021 Ngày 06/4/2021 Ngày 07/4/2021 Ngày 15/4/2021 ...