Hoạt động ban

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021
cms-publish-date 29/01/2021 | 10:35  | cms-view-count: 93697

Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Khối thi đua số II, thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021, với sự tham gia của 14 thành viên gồm Công đoàn cơ sở Đài phát thanh và truyền hình tỉnh (khối phó), Ban Dân tộc, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát, Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

(Toàn cảnh Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua số II thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông)

 Tại buổi Lễ ký giao ước các đơn vị đã thảo luận thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu của khối thi đua năm 2021 như sau: Thường xuyên tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng, công đoàn cấp trên, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn; Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tích cực tham gia với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CBCCVCNLĐ, đặc biệt chú trọng chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị; Vận động đoàn viên, CBCCNLĐ tích cực hưởng ứng vầ thực hiện tốt các chương trình hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp quỹ "Mái ấm công đoàn", quỹ "Vì đoàn viên công đoàn nghèo", phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chương trình kết nghĩa với các bon/buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, xem thi đua là động lực thúc đẩy các phong trào trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; Phấn đấu 95% đoàn viên, CBCCVCNLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đoàn viên, CBCCVCNLĐ vi phạm pháp luật, kỷ luật.

 

Tin, ảnh: Văn Khuê