Học tập HCM

Tiếp tục tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020
Publish date 25/09/2020 | 14:18  | View count: 1928

Toàn cảnh lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

 

Sau một thời gian tạm dừng mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 do dịch bệnh Covid - 19. Từ  ngày 22 đến ngày 24 tháng 9, Ban Dân tộc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức mở 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 thuộc 02 xã Đắk Som và Quảng Khê, huyện Đắk Glong. Theo kế hoạch, năm 2020, Ban Dân tộc tổ chức 18 lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng trên tổng số 18 xã thụ hưởng chương trình 135 năm 2020. Tính đến hết tháng 9 năm 2020, Ban Dân tộc đã triển khai được 12/18 lớp tập huấn, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho 06 xã còn lại của huyện Đắk Glong và Cư Jút.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng về kỹ năng phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong khâu lập kế hoạch; xây dựng hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất trong nông thôn; phổ biến các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020; thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng các năm tiếp của tỉnh; kỹ thuật trồng trọt và cách phòng trị bệnh ở một số cây trồng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là Ban giám sát cộng động xã, đại diện cộng đồng, tổ, nhóm; cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, Mỗi lớp tập huấn triệu tập 50 học viên tham gia.

          Tin, ảnh: Nguyễn Văn Khuê

Ngày 25/9/2020