Kết luận ý kiến chỉ đạo

BÁO CÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022) và nhiệm vụ tuần 04

Publish date 25/01/2022 | 11:24 AM  | View count: 553
BÁO CÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022) và nhiệm vụ tuần 04 xem chi tiết

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 06 (từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022) và nhiệm vụ tuần 07

Publish date 15/02/2022 | 11:22 AM  | View count: 605
Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 06 (từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022) và nhiệm vụ tuần 07 xem chi tiết

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) và nhiệm vụ tuần 08

Publish date 24/02/2022 | 11:20 AM  | View count: 608
Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) và nhiệm vụ tuần 08 xem chi tiết

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh

Publish date 12/09/2018 | 09:20 AM  | View count: 943
Đó là chỉ đạo của đồng chí Hà Trung Ký, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8, định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2018 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối...