Khen thưởng xử phạt

đề nghị khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm 2021

cms-publish-date 18/01/2022 | 11:05 AM  | cms-view-count: 206
khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm 2021 xem chi tiết

Hội viên, nông dân nỗ lực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

cms-publish-date 17/10/2018 | 10:39 AM  | cms-view-count: 1074823
Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thay đổi tư duy làm ăn, gặt hái được nhiều thành công, ngày càng gắn bó với tổ...