Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 36 năm 2020
Publish date 10/09/2020 | 07:53  | View count: 3454

STT

Nội dung công tác

Thời gian

Địa điểm

Chủ trì

ghi chú

1

Dự thảo luận dự toán NSNN năm 2021

14 giờ 00

Ngày 07/9/2020

Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông

- K'Khét Atô

 

2

giám sát và đánh giá đầu tư năm 2020

08 giờ 00

Ngày 26/8 – 11/9/2020

- Tuy Đức(26-27)

- Đắk R'lấp (28)

- Đắk Song (1)

- Đắk Mil (3-4)

- Cư Jút (7)

-Krông Nô (8-9)

- Đắk Glong(10-11)

- K'Khét Atô

- Phạm Ngọc Linh

- Trương Ngọc Châu

- Phạm Nguyên Vũ

 

3

Giấy mời về việc tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý giai đoạn 2021-2025

08 giờ 00

Ngày 08/9/2020

Văn phòng UBND Tỉnh

- K'Khét Atô

 

4

 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW

08 giờ 00

Ngày 09/9/2020

Văn phòng Tỉnh uỷ

Y ÁI Buôn Yă

 

5

Làm việc với Báo Người Lao động

14 giờ 30

Ngày 09/9/2020

Văn phòng UBND Tỉnh

- K'Khét Atô

 

6

Làm việc Sở Thông tin và truyền thông

13h30, ngày 07/9/2020

Sở TT&TT

- Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ

 

7

Làm việc Bảo hiểm xã hội tỉnh

8h, ngày 08/9/2020

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

8

Làm việc Sở Nội vụ

13h30, ngày 08/9/2020

Sở Nội vụ

 

9

Làm việc Hội Liên hiệp PN tỉnh

8h, ngày 09/9/2020

Hội Liên hiệp PN tỉnh

 

10

Làm việc Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

13h30, ngày 09/9/2020

Văn phòng NTM

 

11

Làm việc UBND huyện Cư Jut

Ngày 07/9/2020

UBND huyện Cư Jut

- Lãnh đạo Ban Dân tộc

 

12

Làm việc UBND huyện Krông Nô

Ngày 08/9/2020

UBND huyện Krông Nô

 

13

Làm việc UBND huyện Đắk Glong

Ngày 10/9/2020

UBND huyện Đắk Glong

 

14

Làm việc Thành phố Gia Nghĩa

Ngày 16/9/2020

Thành phố Gia Nghĩa

 

15

Làm việc UBND huyện Tuy Đức

8h, ngày 15/9/2020

UBND huyện Tuy Đức

 

16

UBND huyện Đắk Rlấp

13h30, ngày 15/9/2020

UBND huyện Đắk Rlấp