Asset Publisher

Banner dưới chân

cms-publish-date 15/06/2020 | 15:20 PM  | cms-view-count: 203130

a93800452e97d8c98186.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 65

tiếp công dân tháng 9 năm 2021

cms-publish-date 09/09/2021 | 09:12 AM  | cms-view-count: 237
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

tiếp công dân tháng 9 ttdt.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 7

120210907150705_chi tiêu nội bộ.rar

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

120210907150456_156.rar

cms-publish-date  | cms-view-count: 4

120210830165621_Hỗ trợ ngày Quốc khánh_0001.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 9

120210830165138_Thu nhập tăng thêm_0001.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 10

120210830164417_Đề xuất hỗ trợ_0001.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 9

Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 30/08/2021 | 04:15 PM  | cms-view-count: 2794
Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ...

ung ho covid.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 31

1 Banner tin nổi bật

cms-publish-date 26/05/2020 | 04:09 PM  | cms-view-count: 200905
           

01_8_2021tuyenngondoclap.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 129

120210820143407_qd 2394_1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 16

120210820141514_2317. QĐ UBND BIÊN CHẾ 2020.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 14

120210820141126_567. QĐ BDT ĐIỀU ĐỘNG TRUNG.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 10

120210820140923_477. ADD BDT ĐIỀU ĐỘNG THẢO.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 16

120210820140616_254.rar

cms-publish-date  | cms-view-count: 21

120210820102002_47_QD-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 9

120210820101706_532_QD-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 17