Asset Publisher

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025

cms-publish-date 31/12/2021 | 16:09 PM  | cms-view-count: 1793
Nhằm tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Dân tộc tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của...

kktd.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 17

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021

cms-publish-date 30/12/2021 | 04:04 PM  | cms-view-count: 1801
Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn và người...

hncbcc1.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 14

hncbcc.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 14

1 Banner tin nổi bật

cms-publish-date 26/05/2020 | 04:09 PM  | cms-view-count: 271341
         

chucmungnammoi2022.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 134

120211231100139_10. Phiếu khảo sát bộ TTHC.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 7

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 11/10/2018 | 03:22 PM  | cms-view-count: 11028
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN   - Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn - Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn - Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn -...

120211229144237_1848signed_202112101723387795478.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 8

120211217101127_1008Báo cáo KSTT HC năm 2021.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 14

Tiếp công dân tháng 12 năm 2021

cms-publish-date 13/12/2021 | 09:20 AM  | cms-view-count: 303
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

tiếp công dân tháng 12-2021.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 8

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021

cms-publish-date 10/12/2021 | 09:55 AM  | cms-view-count: 9722
Chiều ngày 06 tháng 12 năm 2021, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Khối trưởng khối thi đua số II, thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của Khối thi đua số II,...

cong doan3.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 2

cong doan2.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 26

cong doan1.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 24

cong doan.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 24

Ban dân tộc tổ chức cuộc họp đánh gia công tác cải cách hành chính Qúy II năm 2021

cms-publish-date 30/06/2021 | 03:17 PM  | cms-view-count: 3240
Toàn cảnh hội nghị Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp giao ban nội dung đánh giá nhiệm vụ được giao gắn với công tác Cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị trong quý II...

IMG_20210301_080814.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 15