Asset Publisher

Tây nguyên sau những đợt đồng bào hồi hương tránh dịch: Tập trung giải bài toán việc làm

cms-publish-date 23/11/2021 | 10:25 AM  | cms-view-count: 64
Với số lượng người lao động hồi hương đông chưa từng có, trong đó rất đông là đồng bào DTTS, những ngày tháng qua, các địa phương khu vực Tây Nguyên đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ...

3.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 4

2.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 5

1.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 5

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV: Cần bố trí đủ nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

cms-publish-date 23/11/2021 | 10:19 AM  | cms-view-count: 76
Đó là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi ý kiến của một...

123.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 3

tiếp công dân tháng 11 năm 2021

cms-publish-date 18/11/2021 | 09:35 AM  | cms-view-count: 20
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

tiếp công dân tháng 11 - 2021.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 2

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

cms-publish-date 15/10/2021 | 10:17 AM  | cms-view-count: 2238
Ngày 14/10/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn...

120211103074956_2022496.zip

cms-publish-date  | cms-view-count: 12

"Lời ru buồn" tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

cms-publish-date 28/10/2021 | 10:47 AM  | cms-view-count: 2349
Thông qua thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) giai đoạn 2015 - 2020" của Chính phủ, Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề...

mtqg.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 22

Lần đầu tiên Việt Nam có Chương trình truyền thông riêng về bình đẳng giới

cms-publish-date 24/10/2021 | 10:15 AM  | cms-view-count: 2172
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg, ngày 23/10/2021, phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một Chương trình...

binh dang gioi.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 13

Quá trình hình thành

cms-publish-date 15/06/2020 | 03:07 PM  | cms-view-count: 1199
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 20/2004/QĐ-UB, ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Đắk Nông, là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng...

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 11/10/2018 | 03:22 PM  | cms-view-count: 10888
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN   - Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn - Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn - Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn -...

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

cms-publish-date 14/10/2021 | 10:11 AM  | cms-view-count: 5982
Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất,...

cong nhan.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 17

Thư kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

cms-publish-date 14/10/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 5748
Thư kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Ngày 15/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ...

thư kêu gọi.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 11