Asset Publisher

01_01_2020anhtieubieu.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 15

01_01_2020tiepcongdan.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 15

01_01_2020thongbao.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 15

01_01_2020tinnoibat.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 16

01_01_2020kinhtechinhtri.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 15

01_01_2020vahhoaxahoi.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 15

Untitled-1.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 16

Kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2020

cms-publish-date 13/11/2020 | 04:49 PM  | cms-view-count: 89

tháng 11.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 2

120201123140622_818_BC-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 3

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

cms-publish-date 23/03/2020 | 08:18 AM  | cms-view-count: 61
Thời gian qua, Ban Dân tộc (BDT) tỉnh Đăk Nông luôn chú trọng công tác cải cách hành chính CCHC nhằm xây dựng cơ quan thật sự dân chủ, chuyên nghiệp. Nguồn internet Bằng sự nỗ lực...

cchc.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

Quy trình ISO 9001:2015

cms-publish-date 27/10/2020 | 04:50 PM  | cms-view-count: 49
Quy trình ISO

iso.rar

cms-publish-date  | cms-view-count: 3

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 11/10/2018 | 03:22 PM  | cms-view-count: 9617
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN   - Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn - Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn - Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn -...

Lịch công tác tuần 42 năm 2020

cms-publish-date 19/10/2020 | 08:12 AM  | cms-view-count: 56
 1 Tham dự Hội thảo "Triển khai dự án Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk...

Kết quả tiếp công dân tháng 10 năm 2020

cms-publish-date 22/10/2020 | 03:56 PM  | cms-view-count: 869

thang 10.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 6

Lịch công tác tuần 41 năm 2020

cms-publish-date 12/10/2020 | 08:13 AM  | cms-view-count: 364
 1 dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 14 giờ 30 12/10/2020 Hội trường UBND tỉnh ...