Thông báo giấy mời

Thông báo về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Publish date 09/06/2023 | 16:09  | View count: 9775

xem chi tiết tại đây 

quyết định 706/QĐ-UBND