Thông tin chỉ đạo, điều hành

Đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19

Publish date 07/08/2020 | 10:04 AM  | View count: 1938
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tư, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Công điện số 02/CĐ-UBND,...

Tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Publish date 17/09/2018 | 09:15 AM  | View count: 2195
Ngày 6/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt danh sách các huyện nghèo, Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020

Publish date 17/09/2018 | 09:13 AM  | View count: 2320
         Ngày 7/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định  275/QĐ-TTg  phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. ...