Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-009268-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực An toàn lao động
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Đối cá nhân, tổ chức: Bước 1: Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy đinh
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, Sở Lao động –TBXH Đak Nông vào các ngày làm việc trong tuần: Buổi sáng từ 7h30 đến 11giờ; chiều: Từ 13h30 đến 17 giờ
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa theo giấy hẹn
2. Đối với Sở Lao động –TBXH: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Nếu hồ sơ đầy đủ tiếp nhận xử lý, Nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn cá nhân, tổ chưc bổ sung hồ sơ
Bước 2: Thanh tra sở xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế tại hiện trường Nếu đủ điều kiện về an toàn lao động thì Chánh thanh tra sở cấp giấy chứng nhận về an toàn lao động theo quy định.
Bước 3: Trả giấy chứng nhận tại bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Sở Lao động -TBXH
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động -TBXH
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC