Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-138074-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Đối với doanh nghiệp: + Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông, Đường Đăm Bri, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc gửi qua đường công văn.
+ Nhận kết quả tại phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông, Đường Đăm Bri, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc gửi qua đường công văn…
+ Thời gian: Trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.
2. Đối với Sở Tài chính: Bước 1: Phòng Doanh nghiệp Sở Tài chính cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Trình UBND tỉnh xét duyệt, ra Quyết định.
Bước 3: Sau thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính trả kết quả cho tổ chức tại phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông, Đường Đăm Bri, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc gửi qua đường công văn…
+ Thời gian trả hồ sơ: Trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính Đăk Nông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Tờ trình
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC