Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-138144-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật
2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra: nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Sáng: từ 7h00 đến 11h
Chiều: từ 13h30 đến 17h
3. Nhận kết quả: Tại Phòng Đầu tư , Sở Tài chính Đắk Nông, địa chỉ Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông . Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Sáng: từ 7h00 đến 11h00
Chiều: từ 13h30 đến 17h
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC