Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
181 T-DKN-268472-TT Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
182 T-DKN-268473-TT Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
183 T-DKN-268474-TT Cấp Giấy đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp. Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
184 T-DKN-268475-TT Phê duyệt nội dung các tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
185 T-DKN-268476-TT Phê duyệt nội dung các tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Điện ảnh
186 T-DKN-268477-TT Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Văn hóa
187 T-DKN-268492-TT Tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư Pháp Công chứng
188 T-DKN-268494-TT Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Sở Tư Pháp Công chứng
189 T-DKN-268498-TT Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) Sở Tư Pháp Công chứng
190 T-DKN-268518-TT Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp Công chứng
191 T-DKN-268519-TT Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp Công chứng
192 T-DKN-268520-TT Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Sở Tư Pháp Công chứng
193 T-DKN-268522-TT Chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng Sở Tư Pháp Công chứng
194 T-DKN-268531-TT Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư Pháp Nuôi con nuôi
195 T-DKN-268532-TT Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp Nuôi con nuôi
196 T-DKN-268533-TT Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh) Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp Nuôi con nuôi
197 T-DKN-268537-TT Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Sở Tư Pháp Phổ biến giáo dục pháp luật
198 T-DKN-268538-TT Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Sở Tư Pháp Phổ biến giáo dục pháp luật
199 T-DKN-268545-TT Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Trợ giúp pháp lý
200 T-DKN-268547-TT Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp Trợ giúp pháp lý