Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
201 T-DKN-268548-TT Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư Pháp Trợ giúp pháp lý
202 T-DKN-268549-TT Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư Pháp Trợ giúp pháp lý
203 T-DKN-268550-TT Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư Pháp Trợ giúp pháp lý
204 T-DKN-268551-TT Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Trợ giúp pháp lý
205 T-DKN-268552-TT Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Trợ giúp pháp lý
206 T-DKN-268555-TT Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý (Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện) Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Trợ giúp pháp lý
207 T-DKN-268556-TT Cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực
208 T-DKN-268566-TT Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp Quản tài viên
209 T-DKN-268567-TT Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Sở Tư Pháp Quản tài viên
210 T-DKN-268568-TT Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư Pháp Quản tài viên
211 T-DKN-268569-TT Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
212 T-DKN-268570-TT Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội cấp huyện Hộ tịch
213 T-DKN-268571-TT Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội cấp huyện Hộ tịch
214 T-DKN-268579-TT Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược Sở Y tế Dược phẩm
215 T-DKN-268580-TT Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược Sở Y tế Dược phẩm
216 T-DKN-268581-TT Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
217 T-DKN-268582-TT Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
218 T-DKN-268584-TT Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
219 T-DKN-268585-TT Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
220 T-DKN-268586-TT Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị Sở Y tế Dược phẩm