Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
301 T-DKN-268716-TT Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
302 T-DKN-268717-TT Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
303 T-DKN-268718-TT Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
304 T-DKN-268719-TT Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công Thương Điện
305 T-DKN-268720-TT Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Sở Công Thương Điện
306 T-DKN-268721-TT Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Sở Công Thương Điện
307 T-DKN-268722-TT Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Sở Công Thương Điện
308 T-DKN-268723-TT Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Sở Công Thương Điện
309 T-DKN-268725-TT Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Sở Công Thương Điện
310 T-DKN-268739-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
311 T-DKN-268740-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
312 T-DKN-268751-TT Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
313 T-DKN-268754-TT Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Sở Công Thương Thương mại quốc tế
314 T-DKN-268755-TT Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
315 T-DKN-268756-TT Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
316 T-DKN-268757-TT Thông báo thực hiện khuyến mại Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
317 T-DKN-268758-TT Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
318 T-DKN-268759-TT Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
319 T-DKN-268760-TT Xây dựng đề án xúc tiến thương mại Sở Tài chính Xúc tiến thương mại
320 T-DKN-268761-TT Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh