Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 T-DKN-268408-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
122 T-DKN-268409-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
123 T-DKN-268410-TT Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
124 T-DKN-268411-TT Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Văn hóa
125 T-DKN-268412-TT Cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Điện ảnh
126 T-DKN-268413-TT Cấp Giấy Phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Điện ảnh
127 T-DKN-268414-TT Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
128 T-DKN-268415-TT Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
129 T-DKN-268416-TT Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
130 T-DKN-268419-TT Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
131 T-DKN-268420-TT Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
132 T-DKN-268421-TT Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
133 T-DKN-268422-TT Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
134 T-DKN-268423-TT Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
135 T-DKN-268424-TT Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
136 T-DKN-268425-TT Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
137 T-DKN-268426-TT Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
138 T-DKN-268427-TT Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
139 T-DKN-268428-TT Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
140 T-DKN-268429-TT Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thư viện