Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
161 T-DKN-268450-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
162 T-DKN-268451-TT Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
163 T-DKN-268454-TT Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập. Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Lữ hành
164 T-DKN-268455-TT Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Lữ hành
165 T-DKN-268456-TT Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Lữ hành
166 T-DKN-268457-TT Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Lữ hành
167 T-DKN-268458-TT Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Lữ hành
168 T-DKN-268459-TT Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Lữ hành
169 T-DKN-268460-TT Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Lữ hành
170 T-DKN-268461-TT Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Lữ hành
171 T-DKN-268462-TT Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Khách sạn
172 T-DKN-268463-TT Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Khách sạn
173 T-DKN-268464-TT Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Khách sạn
174 T-DKN-268465-TT Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Khách sạn
175 T-DKN-268466-TT Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Khách sạn
176 T-DKN-268467-TT Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Khách sạn
177 T-DKN-268468-TT Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Khách sạn
178 T-DKN-268469-TT Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Phòng Kinh tế và Hạ tầng Văn hóa cơ sở
179 T-DKN-268470-TT Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở
180 T-DKN-268471-TT Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp