Tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Publish date 29/06/2022 | 08:52  | View count: 21309

Sáng 29/6, Uỷ ban Dân tộc Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Được sự uỷ quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, đồng chí Phan Đình Hiến – thành viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Chính phủ Hầu A Lềnh đánh giá cao những nỗ lực của Ban Dân tộc các địa phương đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Tiếp nhận kiến nghị của các địa phương, Uỷ ban Dân tộc cũng đề ra 10 nhiệm vụ trong tâm và 6 giải pháp cho những tháng còn lại của năm 2022. Trọng tâm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 – 2025; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến dân tộc và miền núi; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan làm công tác dân tộc các cấp; Thường xuyên đổi mới công tác dân tộc, miền núi, bám địa bàn từ đó tham mưu, xây dựng chính sách có hiệu quả, sát thực về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Tin ảnh: Minh Nghĩa