Tin nổi bật

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Publish date 29/09/2022 | 10:47  | View count: 38158

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), với chủ đề "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân", UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: